top of page

VÁLASZTÁS 2024 - Általános információk

2/2023. (X.24.)

HVI határozat

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Dunaremete község képviselő-testületének megválasztandó tagjainak számát a 2024. évi helyi önkormányzati választáson 4 főben állapítom meg.

 

Elrendelem a határozat Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatalának hirdetőtábláján, valamint Dunaremete község hivatalos honlapján (www.dunaremete.hu) 15 napra történő közzétételét.

 

Határozatom ellen a közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16 óráig) jogsértésre hivatkozva a Helyi Választási Bizottsághoz (9235 Dunaremete, Szabadság utca 1.) benyújtott kifogással lehet fordulni. A kifogás benyújtása illetékmentes.

 

Indokolás

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma:

b) 1000 lakosig 4 fő,

 

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Dunaremete község lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 275 fő volt.

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

 

Jelen határozat a Ve. 306.§ (2) bekezdésében, a 2010. évi L. törvény 3.§ és 4.§-ában, továbbá a Ve. 10.§-ban foglaltakon alapul.

 

A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló Ve. 208-212 §-a, alapján biztosítottam.

 

A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (1) bekezdése biztosítja.

 

 

Darnózseli, 2023. október 24.

 

Dr. Veilandics Eszter
  HVI vezető

cimer_edited.png
bottom of page