top of page

VÁLASZTÁS 2024 - Választási szervek

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Vezetője: Dr. Veilandics Eszter

Cím: 9232 Darnózseli, Ady E. utca 8.

Tel: 06 96 215 506, Fax: 06 96 215 506

Mobil: 06 30 541 8492

E-mail cím: jegyzo@darnozseli.hu

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 5 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének

57/2023. /X.16./ H a t á r o z a t a

 

Dunaremete község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Helyi Választási Bizottsági tagokat, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján a Bizottságba az alábbi tagokat hagyja jóvá.

 

  1. Szentgyörgyi Károlyné

  2. Nagyné Fekete Mónika

  3. Bertalanné Madarász Anikó

  4. Prémusné Kovács Szilvia

  5. Németh Zsoltné

 

Póttagok:

  1.  Légrádiné Bodó Éva

  2.  Nagyné Puskás Hajnalka

cimer_edited.png
bottom of page